Məqalələr

Burada Ədilə Hüseynzadə haqqında müxtəlif mətbuat nəşrlərinə rast gəlmək olar:

Trend.az-da məqalə

Ədilə Hüseynzadə haqqında “Nargis” jurnalının 42-ci sayında yer alan məqalə

Ədilə Hüseynzadə haqqında Xəyyam Mirzəzadənin trend.az-a müsahibəsi

Ədilə Hüseynzadə haqqında məqalə “Azərbaycan” jurnalında

Kaspi qəzeti (3-5 iyul 2004-cü il)

525-ci qəzet (25 avqust 2004-cü il)

Qobustan (1977-ci il)

Musiqi dünyası (2006-ci il)

“Зеркало” qəzeti (2011-ci il)

”Elm, Mədəniyyət və İncəsənət” qəzeti (2009-cu il)

“Azərbaycan qadını” jurnalı

“Sovet qadını” jurnalı

Pdf191