Musiqi

Disk 1

“Mənim Arzum”
İfa edir: Ədilə Hüseynzadə
Bəs: Ədilə Hüseynzadə
Söz: Rəsul Rza

“Yaşamaq”
İfa edir: Ədilə Hüseynzadə
Bəs: Ədilə Hüseynzadə
Söz: Rəsul Rza

“Vəslin həvəsi”
İfa edir: Bülbül
Bəs: Ədilə Hüseynzadə
Söz: Nizami Gəncəvi

“Yadigar”
İfa edir: Gülağa Məmmədov
Bəs: Ədilə Hüseynzadə
Söz: İsmayıl Soltan

“Yenə, yenə ürək haqqında”
İfa edir: Ədilə Hüseynzadə
Bəs: Ədilə Hüseynzadə
Söz: Rəsul Rza

“Kövrək budaq”
İfa edir: Ədilə Hüseynzadə
Bəs: Ədilə Hüseynzadə
Söz: Rəsul Rza

“Bülbül”
İfa edir: S.Aslanova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: A.Puşkin

“Əziz Ana”
İfa edir: Ş.Ələkbərova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: R.Məmmədov

“Susdu bülbülümüz”
İfa edir: X.Qasımova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: M.Dilbazi

“Sənmisən?”
İfa edir: Ş.Hüseynova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: Ə.Cəmil

“O gözü ceyran”
İfa edir: R.Adıgözəlov
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: İ.Soltan

“Gül”
İfa edir: F.Əhmədova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: A.Puşkin

“Maraq”
İfa edir: Ə.Haqverdiyev
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: R.Rza

“Oğlumun babasına”
İfa edir: Ə.Haqverdiyev
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: G.Fəzli

“Dinlə təbiət”
İfa edir: D.Babayeva
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: N.Xəzri

“Məni yada salırmı?”
İfa edir: S.Aslanova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: Ə.Cəmil

“Yat mənim gül balam”
İfa edir: F.Qasımova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: İ.Coşqun

Disk 2

“Simli kvartet” (1-ci hissə )
İfa edir: A.Əliyev, M.Tağıyev, R.Əlizade, S.Əliyev
Bəs: Ə.Hüseynzadə

“Simli kvartet” (2-ci hissə )
İfa edir: A.Əliyev, M.Tağıyev, R.Əlizade, S.Əliyev
Bəs: Ə.Hüseynzadə

“Simli kvartet” (3-cü hissə )
İfa edir: A.Əliyev, M.Tağıyev, R.Əlizade, S.Əliyev
Bəs: Ə.Hüseynzadə

“Simli kvartet” (4-cü hissə )
İfa edir: A.Əliyev, M.Tağıyev, R.Əlizade, S.Əliyev
Bəs: Ə.Hüseynzadə

“Violonçel ve fortepiano üçün Sonatina” (1-ci hissə)
İfa edir: V.Kozlov, İ.Turiç
Bəs: Ə.Hüseynzadə

“Violonçel ve fortepiano üçün Sonatina” (2-ci hissə)
İfa edir: V.Kozlov, İ.Turiç
Bəs: Ə.Hüseynzadə

“Violonçel ve fortepiano üçün Sonatina” (3-cü hissə)
İfa edir: V.Kozlov, İ.Turiç
Bəs: Ə.Hüseynzadə

Xor əsəri: “Azərbaycan bayrağı”
İfa edir: Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun Cahangir Cahangirov adına xoru. Bədii rəhbər və dirijor Şəhla Ələkbərova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: S.Rüstəm

Xor əsəri: “Ey Vətən”
İfa edir: Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun Cahangir Cahangirov adına xoru. Bədii rəhbər və dirijor Şəhla Ələkbərova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: S.Rüstəm

Xor əsəri: “Gözəl Vətən”
İfa edir: Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun Cahangir Cahangirov adına xoru. Bədii rəhbər və dirijor Şəhla Ələkbərova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: S.Vurğun

Disk 3

“Həqiqət”
İfa edir: S.Əsədova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: R.Rza

“Gözlərin matəmi, Xirosima, Xirosima”
İfa edir: F.Məmmədova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: R.Rza

“Kövrək budaq”
İfa edir: F.Məmmədova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: R.Rza

“Məhəbbətlə doğulmuşam anadan”
İfa edir: S.Əsədova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: R.Rza

“Gəlsən ölərəm”
İfa edir: S.Əsədova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: R.Rza

“Peşman deyiləm”
İfa edir: F.Məmmədova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: R.Rza

“Soruşuram sevincdən”
İfa edir: F.Məmmədova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: R.Rza

“Maraq”
İfa edir: S.Əsədova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: R.Rza

“Həsəd”
İfa edir: S.Əsədova
Bəs: Ə.Hüseynzadə
Söz: R.Rza